Muhasebe öğretmeni nasıl olunur?

muhasebe

Muhasebe Öğretmenliği; sadece Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme Öğretmenliği Bölümü ile atanabilmekteydi.

Bölümün eğitim süresi 4 yıldı. Bölümden sonra herhangi bir Pedagojik Formasyon almadan vaya Tezsiz Yüksek Lisans yapmadan KPSS puanı ile muhasebe öğretmeni olarak atanıyorlardı.

Fakat; 13 Kasım 2009 tarihli, 27405 sayılı resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre bazı fakülteler kapatılmış, yerlerine yeni fakülteler açılmıştı. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi de kapanan fakültelerden biri. Bunun sonucunda Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme Öğretmenliği Bölümü de kapanmış oldu.

Yeni durum da ise muhasebe ve finansman öğretmenlerinin hangi fakülte ve bölümlerden atanabilecekleri biraz karışık.

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliğinde şuan okuyanlar ile bu bölümden mezunlar muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atanabilirler.

Fakat herhangi bir lise mezunu öğrencisi muhasebe öğretmeni olmak isterse üniversitede hangi bölüme gideceğibelli değil (veya biz bilmiyoruz).

Bazı yerlerde işletme, iktisat mezunları muhasebe öğretmeni olarak atanabilir denilse de bu durum kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. MEB’in cevabı aynen aşağıdaki gibi:

SORU : İktisat, işletme ve maliye bölümleri mezunları muhasebe grubu öğretmenliğine atanabilirler mi?

CEVAP : MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı Karar Eki Çizelgede Muhasebe Gurubu Öğretmenliğine sadece “Muhasebe ve Finans Öğretmenliği” kaynak gösterilmiştir. Bu nedenle, yüksek öğretim kurumlarının İktisat, İşletme ve Maliye Bölümleri mezunlarının Muhasebe Grubu Öğretmenliğine atamaları mümkün olamamaktadır. 

Mevcut durumda; Hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile ”Milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelge” ye bakmak gerekiyor.

Bu çizelgeye göre;

Atamasına Esas Olan Alan Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı
Muhasebe ve Finansman 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
2. İşletme Öğretmenliği

şeklinde gösterilmektedir.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere İşletme, maliye, iktisat veya başka bir bölümün mezunlarının muhasebe ve finansman öğretmeni olma hakları bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; muhasebe ve finansman öğretmeni yetiştiren tek fakülte kapatılmış, bu bölümde halen okuyanlar ile bu bölüm mezunları muhasebe ve finansman öğretmeni olarak atanabilirler.

Fakat herhangi bir öğrenci muhasebe öğretmeni olmak isterse üniversitede hangi bölümü tercih edeceği belli değil !!!

 

Aramalar: ,

 

More Posts in Meslekler

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply