KPSS’siz öğretmen alındı haberi yalan çıktı!

21 Ocak 2014 tarihli Taraf gazetesinde yayınlanan”KPSS’ye Girmeden Öğretmen Atamışlar” başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

1. Adı geçen öğretmen F.A. 20.09.1994 tarihindeYalova Merkez Sultaniye Ortaokulu’nda adayöğretmen olarak göreve başlamış, 2 yıl 11 ay 10gün hizmetten sonra 01.09.1997 tarihindeöğretmenlik görevinden istifa etmiştir.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesinde, memurluktan çekilenlerin yenidenatanmasına ilişkin olarak, “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadrobulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylıkderecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler…” hükmüne yer verilmiştir.

3. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” başlıklı 14. maddesinde ise “(1) Eğitim ve öğretim hizmetlerisınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla;

a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,

b) Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar bu kapsamda başvuruda bulunabilirler…” denilmektedir.

4. Bakanlık Makamı, kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak adı geçen öğretmeni 02.01.2012tarihinde Balıkesir Merkez 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne atamıştır.

5. Ancak, Ankara 3. İdare Mahkemesi, 06.11.2013 tarih 2013/1816 sayılı alınan kararı ile söz konusu atamanın iptaline karar vermiştir.

6. Daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olan F.A’ın ataması, yukarıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmıştır.

7. Bilindiği gibi, KPSS uygulaması 2002 yılında, yani F.A.’nın atamasından 8 yıl sonra başlamıştır. F.A.’nın göreve başlama tarihi olan 20.09.1994’te zaten KPSS uygulaması olmadığından, İdare Mahkemesi’nin kararında yer alan “Bakanlık Makamınca açıktan ataması yapılan F.A. isimli kişinin KPSSsınavına girmediği ve KPSS sınav sonuç belgesi bulunmadığı, Mahkememizin 12.09.2012 ve 20.11.2012tarihli ara kararları ile ortaya konulduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadesinin isabetsizliği ortadadır.

Bu nedenle konuya ilişkin 06.11.2013 tarihli İdare Mahkemesi kararına, Bakanlığımızca, bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

headline

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply